အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းရဲ႕ အစနဲ႔ အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ကူညီေပးႏိုုင္တဲ့ အရာမ်ား

Insomnia ဆိုုတာက ႏွစ္ႏွစ္ျခိုက္ျခိဳက္အိပ္မေပ်ာ္တဲ့၊ အိပ္ေမာက်ဖိုု႔ ခက္ခဲတဲ့ က်န္းမာေရးအေျခ အေနတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး တစ္နည္းအားျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ ေရာဂါ တစ္မ်ိဳးလိုု႔ ဆိုုႏိုုင္ပါတယ္။ သုုေတသီေတြ ေလ့လာမႈေတြ ျပုလုုပ္ၿပီးေနာက္ အဆိုုပါ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုုင္တဲ့ အေျခအေနဟာ ေရာဂါခံစားေနရသူရဲ႕ ဦးေႏွာက္က ခႏၶာကိုုယ္ရဲ႕ ႏိုုးထေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကိုု မရပ္တန္႔ႏိုုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတာကိုု ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုုင္ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာေရာဂါ ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ခႏၶာကိုုယ္ရဲ႕ ဇီ၀လုပ္ငန္းမ်ား၊ အယ္လ္ကိုုေဟာ၊ ကဖိန္း စတဲ့ အစားအေသာက္မ်ား၊ စိတ္က်ေရာဂါ ႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြလည္း ပါ၀င္ေနတယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းရဲ႕ အစနဲ႔ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ ျပႆနာကိုု စတင္ခံစားလာရတဲ့ အခါ ပထမပိုုင္းမွာ သင္ကိုုယ္တိုုင္လုုပ္ေဆာင္ၾကည့္လိုု႔ရမယ့္ ပညာရွင္ေတြ အၾကံျပဳထားတဲ့ အေလ့အထ နဲ႔ နည္းလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ကိုု ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

အိပ္စက္ျခင္းက ဘာေၾကာင့္အေရးၾကီးရသလဲ

အိပ္စက္ျခင္းက က်န္းမာေရးနဲ႔ ခႏၶာကိုုယ္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုုးထေနစဥ္ အသံုုးျပဳထားခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ခႏၶာကိုုယ္ၾကီးတစ္ခုုလံုုးမွာ ရွိတဲ့ အဂါၤအစိတ္ အပိုုင္းေတြ၊ တစ္သွ်ဴးေတြ ဆဲလ္ေတြဟာ သင္အိပ္စက္ေနတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ  အသစ္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္းလုုပ္ငန္းကိုု လုုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ တစ္ေန႔တာအတြင္း ျကံဳေတြ႕ ခဲ့ရတဲ့ အရာအားလံုုးကိုု သင့္ရဲ႕စိတ္က မွတ္ဥာဏ္အျဖစ္ျပန္လည္ ဖန္တီးေနတဲ့ကာလလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ အိပ္စက္ျခင္းက လူသားေတြအတြက္ အေရးအၾကီးဆံုုး ဇီ၀လုုပ္ငန္းမ်ားထဲက တစ္ခုုလိုု႔ ဆိုုရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အနားယူအိပ္စက္ခ်ိန္လိုု႔သာ ဆိုုေပမယ့္ သင့္ရဲ႕ ခႏၶာကိုုယ္ဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ ႏုုိးထေနစဥ္ကနဲ႔ မတူတဲ့ ၊ သင့္ကိုု အသက္ရွင္ေနေစမယ့္၊ က်န္းမာေနေစမယ့္ အဓိကအေရးၾကီးတဲ့ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ေနရတာ ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုုအေရးၾကီးတဲ့ အိပ္စက္ျခင္းကိုု သင့္ခႏၶာကိုုယ္က အျပည့္အ၀ မရရွိတဲ့ အခါမွာ ျပႆနာေပၚလာၿပီလိုု႔ ဆိုုရေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုုယ္က လိုုအပ္တဲ့ အိပ္စက္ခ်ိန္ လံုုေလာက္မႈ မရွိေတာ့တဲ့အခါမွာ စိတ္ဖိစီးမႈကိုု ျဖစ္ေစတဲ့ Cortisol လိုု႔ေခၚတဲ့ ေဟာ္မုုန္းေတြကိုု ထုုတ္လုုပ္လာပါမယ္။ဒါက အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားစြာရဲ႕ အစျဖစ္ပါတယ္။ Cortisol တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖိစီးမႈေဟာ္မုုန္းဆိုုတာက လူေတြရဲ႕ Fight or Flight System လိုု႔ေခၚတဲ့ အလိုုအေလ်ာက္တံုု့ျပန္တဲ့ စနစ္အတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့အရာပါ။ ေရွးဦးလူသားေတြ က်ားလိုု႔ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့အရာကိုုျမင္လိုု႔ ထြက္ေျပးတာကေန ယေန႔ေခတ္လူသားေတြ အရွိန္ျပင္းျပင္းလာေနတဲ့ ကားကိုု ရုုတ္တရက္ ေရွာင္ဖိုု႔ အသိရွိတာက ဒီစနစ္ေၾကာင့့္ျဖစ္ပါတယ္။

Cortisol နဲ႔ ျပႆနာ

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသလိုုပဲ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေနကိုု မူတည္ၿပီး တုုံ႔ျပန္မႈျပဳလုုပ္ဖိုု႔ ခႏၶာကိုုယ္က Stress Hormone အနည္းငယ္လိုုအပ္တာမွန္ေပမဲ့ Cortisol လိုုမ်ိဳးဖိစီးမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဟာ္မုုန္းေတြ ခႏၶာကိုုယ္ထဲမွာ မွန္မွန္ထြက္ေနတာက အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ်ျပႆနာ ရွိလာပါတယ္။ အိပ္စက္ျခင္း မရွိဘူးဆိုုရင္ ခႏၶာကိုုယ္က သင္မအိပ္တာဟာ ရုုပ္ရွင္ၾကည့္ေနလိုု႔လား၊ က်န္းမာေရးေၾကာင့္လား ၊ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္လားဆိုုတာက မသိႏိုုင္ဘဲ သင့္ ခႏၶာကိုုယ္ႏုုိးေနတာဟာ  ျပႆနာတစ္စံုုတရာရွိေနတယ္လိုု႔ ယူဆၿပီး အဆိုုပါေဟာ္မုုန္းေတြထုုတ္လုုပ္မႈကိုု စတင္ျမွင့္တင္လာပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် ခႏၶာကိုုယ္ထဲမွာ Cortisol ပမာဏျမင့္မားလာၿပီး သင့္မွာ ေရရွည္အိပ္မေပ်ာ္ႏိုုင္တဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာ ျဖစ္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ေရာဂါနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ေခါင္းကိုုက္ေခါင္းမူးျခင္း၊ စိုုးရိမ္မႈလြန္ျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႔စိတ္မ်ားလာျခင္း၊ ႏွလံုုးေရာဂါမ်ား၊ ေသြးတိုုးဆီးခ်ိဳအစာအိမ္နဲ႔ပတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ားကိုုယ္အေလးခ်ိန္တက္လာျခင္းနဲ႔အ၀လြန္ျခင္း၊ ခုုခံအားစနစ္ ယိုုယြင္းလာျခင္း စတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုုင္ေျခ ျမင့္မားလာပါတယ္။

ပညာရွင္ေတြ အၾကံျပဳထားတဲ့ အေလ့အထ နဲ႔ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕

အထက္ေဖာ္ျပပါ အရာအားလံုုးဟာ အစပထမပိုုင္းမွာ သာမန္အိပ္မရျခင္း ကိစၥေသးေသးေလးကေန စတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာေတြ ယာယီအေျခအေနကေန အျမဲတမ္းဆိုုတဲ့ အေျခအေနထိ မေရာက္သြားခင္မွာ သင့္ရဲ႕ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏိုုင္ဖိုု႔ ၾကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ျပႆနာကိုု ရင္ဆိုုင္ဖိုု႔ ေဆး၀ါးနဲ႔ တက္ကၽြမ္းသူမ်ားရဲ႕ အကူအညီကိုု မယူခင္မွာ သင္ကိုုယ္တိုုင္လုုပ္ေဆာင္ၾကည့္ႏိုုင္မယ့္ ပညာရွင္ေတြ အၾကံျပဳထားတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ရွိေနပါတယ္။

အိပ္ရာေစာေစာ၀င္ျခင္းျဖင့္ စတင္ၾကည့္ပါ

လြယ္ကူၿပီးရိုုးရွင္းလြန္းတယ္လိုု႔ ထင္ရစရာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ သင္ပံုုမွန္အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္ထက္ တစ္နာရီခန္႔ေစာၿပီး အိပ္စက္ၾကည့္ဖိုု႔ ၾကိဳးစားရပါမယ္။အစပိုုင္းမွာ သင့္ရဲ႕ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုုင္တဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ နိုုးေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုုင္ေပမယ့္ သင့္ရဲ႕ခႏၶာကိုုယ္ကိုု သင္စတင္ၿပီး တိုုက္ပြဲ၀င္ေနၿပီဆိုုတာကိုု သိေအာင္လုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ လိုုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိပ္ရာေစာေစာ၀င္ပါ။

ပံုုမွန္အခ်ိန္ဇယားတစ္ခုုဖန္တီးၿပီး ဇယားအတိုုင္းေနပါ

အိပ္စက္ျခင္းဆိုုင္ရာ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဆိုုအရ ေန႔စဥ္ပံုုမွန္ဇယားအတိုုင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္းက အိပ္ေပ်ာ္ဖိုု႔ ခႏၶာကိုုယ္ကိုု ကူညီေပးရာမွာ အေရးအၾကီးဆံုုးလိုု႔ သိရပါတယ္။ လူသားေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုုယ္ဟာ ေန႔စဥ္ပံုုမွန္ျဖစ္တဲ့ လုုပ္ရိုုးလုုပ္စဥ္ေတြကိုု သိရွိၿပီး အဆိုုပါပံုုစံအတုုိင္း လိုုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ဖိုု႔ ၾကိဳးစားတတ္ပါတယ္။ သင္မနက္ခင္းတိုုင္း ႏိုုးေနၾကအခ်ိန္မွာ နိုးလာေလ့ရွိသလိုုပဲ အိပ္ေနၾကအခ်ိန္မွာ အိပ္ေပးရင္ ခႏၶာကိုုယ္က အိပ္စက္နိုုးထတဲ့ အခ်ိန္စက္၀န္းကိုု မွတ္မိလာႏိုုင္ပါတယ္။ ပံုုမွန္အခ်ိန္တစ္ခုုမွာ သင္အိပ္ရာ၀င္ေလ့ရွိတယ္ဆိုုရင္ သင့္ရဲ႕ခႏၶာကိုုယ္ဟာ အိပ္ခ်ိန္ေရာက္လာတဲ့အခါ သိရွိၿပီး အိပ္စက္ဖိုု႔ စတင္လုုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။ ပံုုမွန္အခ်ိန္တစ္ခုုသတ္မွတ္ၿပီး အဆိုုပါအခ်ိန္မွာ အိပ္မေပ်ာ္ႏုုိင္ဘူးဆိုုတာသိေနရင္ေတာင္ အိပ္ရာ၀င္ဖိုု႔ကိုုေတာ့ သင္ကိုုယ္တိုုင္ ၾကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္။

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားကိုု ညပိုုင္းမွာ ပိတ္ထားပါ

ဒါက ယေန႔ေခတ္ သင္အပါအ၀င္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။ ဖုုန္း ၊ တီဗီြ ၊ တက္ဘလက္ ၊ ကြန္ပ်ဴတာ အစရွိတဲ့ အျပာေရာင္ အလင္းထုုတ္လႊတ္တဲ့ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကိုု အမွန္တကယ္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးပါတယ္။ Cirdadian Rhythm လိုု႔ေခၚတဲ့ ခႏၶာကိုုယ္ရဲ႕ ၂၄ နာရီဆိုုင္ရာ ဇီ၀နာရီကိုု အဆိုုပါ ပစၥည္းေတြက ထုုတ္လႊတ္တဲ့ အျပာေရာင္ အလင္းတန္းက ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစၿပီး ညပိုုင္းအိပ္စက္ခ်ိန္မွာ လိုုအပ္တဲ့ Melatonin ကိုုဦးေႏွာက္က ထုုတ္လုုပ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကိုု အတားအဆီးျဖစ္ေစပါတယ္။ သင္က အဆိုုပါ အျပာေရာင္အလင္းတန္းထုုတ္လႊတ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကိုု အသံုုးျပဳေနတဲ့အခါမွာ သင္ဟာေန႔လယ္ခင္း ေနေရာင္ျခည္ေအာက္မွာ ေရာက္ေနတယ္လိုု႔ ဦးေႏွာက္က ယူဆၿပီး ညဘက္ အိပ္စက္ခ်ိန္အတြက္ လိုုအပ္တဲ့ ေဟာ္မုုန္းကိုုထုုတ္လုုပ္ေပးျခင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ သင္လည္း အိပ္မေပ်ာ္ႏိုုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ညေနပိုုင္း ဒါမွမဟုုတ္ မအိပ္ခင္ ၁ နာရီ သိုု႔ ၂ နာရီအတြင္း အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းေတြကိုု အသံုုးမျပဳမိေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။

ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုုပ္ပါ

အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းကိုု ကုုသရာမွာ အစြမ္းအထက္ဆံုုးနည္းလမ္းတစ္ခုုက ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုုပ္ျခင္း ျဖစ္တယ္လိုု႔ ပညာရွင္ေတြ အခိုုင္အမာ ဆိုုထားပါတယ္။ ပံုုမွန္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပုလုုပ္သူေတြဟာ ညဘက္မွာ ပိုုၿပီးႏွစ္ႏွစ္ျခိုက္ျခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေလ့ရွိၾကတယ္လိုု႔ ေျပာပါတယ္။ ကိုုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုုပ္တယ္လိုု႔ ဆိုုရာမွာ ျပင္းထန္တဲ့ေလ့က်င့္ခန္းေတြကိုု ေျပာေနတာမ်ိဳးမဟုုတ္ပါဘူး။ တစ္ပတ္ကိုု သံုုးၾကိမ္ သိုု႔ ေလးၾကိမ္ခန္႔ မိနစ္သံုုးဆယ္ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ိဳးကေနလည္း တူညီတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးရရွိနိုုင္ပါတယ္။ တတ္ႏိုုင္မယ္ဆိုု မနက္ေစာေစာ မွ ကိုုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုုပ္ဖိုု႔ တိုုက္တြန္းလိုုပါတယ္။ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ ျပႆနာရွိေနသူေတြအတြက္ မနက္ေစာေစာမွာ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုုပ္တာက ညေနပုုိင္းမွာ ခႏၶာကိုုယ္က အနားယူဖိုု႔ ပိုုၿပီး အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနေစႏိုုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

နံနက္ပိုင္းမွာ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ ထိေတြ႕ေပးပါ

ဒါက မနက္ပိုုင္းမွာေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုုပ္သလိုုပဲ တူညီတဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ေနေရာင္ျခည္က သင့္ရဲ႕ နုုိးထေစၿပီး ခႏၶာကုုိယ္ရဲ႕ဇီ၀နာရီကိုု တစ္ေန႔တာရဲ႕ ဘယ္အခ်ိန္ကိုု ေရာက္ရွိေနတယ္ ဆိုုတာကိုု သတိျပဳမိဖိုု႔ လံွဳ႕ေဆာ္ေပးပါတယ္။ဒါက တစ္ေန႔တာႏိုုးထေနဖိုု႔ လိုုအပ္တဲ့ ေဟာ္မုုန္းထုုတ္လုုပ္မႈကိုု ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ဇီ၀နာရီရဲ႕ ညဘက္ Melatonin  ထုုတ္လုုပ္ဖိုု႔ လိုုအပ္မယ့္ အခ်ိန္ကိုုတြက္ခ်က္ရာမွာလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ အက်ဥ္းခ်ုပ္အားျဖင့္ေတာ့ ေနေရာျခည္ဟာ သင့္ခႏၶာကိုုယ္ကိုု  ဘယ္အခ်ိန္ႏိုုးထေနရမလဲဆိုုတာနဲ႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အနားယူရမယ္ဆိုုတာကိုု ေျပာျပႏိုုင္စြမ္းရွိေနတယ္လိုု႔ ဆိုုရမွာပါပဲ။

အိပ္ခန္းကိုု အလင္းေရာင္ေလွ်ာ့ထားပါ

Circadian Rhythm က အလင္းေရာင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ခႏၶာကုုိယ္ထဲမွာ ၂၄ နာရီ စက္၀န္းအျဖစ္ အလုုပ္လုုပ္ေနတာမွန္ေသာ္လည္း အလင္းအေမွာင္ကိုု တံုု႕ျပန္ႏိုုင္စြမ္းရွိသူေတြရဲ႕ အိပ္စက္ျခင္းအတြက္ေတာ့ အလင္းအေမွာင္ရဲ႕အခန္းက႑က အေရးပါပါတယ္။ အလင္းေရာင္က ညဘက္မွာ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အိပ္စက္ဖိုု႔ျပင္ဆင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကိုု ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ႏိုုင္တဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိပါတာကိုု အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္အိပ္စက္မယ့္ အခန္းဟာ စူးရွတဲ့အလင္းေရာင္ေတြ မရွိေလေလ သင့္အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ေစႏိုုင္ဖိုု႔ လြယ္ကူေလေလပါပဲ။ အေမွာင္က Melatonin ထြက္ရွိဖိုု႔ကိုုလည္း လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏိုုင္ပါတယ္။ သင့္မ်က္လံုုးက အလင္းေရာင္ကိုုျမင္ေနသေရြ႕ သင့္ခႏၶာကိုုယ္က Melatonin ထုုတ္ေပးဖိုု႔ အခက္ေတြ႕ႏိုုင္ပါတယ္။

ကဖိန္းပမာဏကိုု ဆန္းစစ္ပါ

ကဖိန္းရဲ႕အိပ္စက္ျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈကိုု သင္သိၿပီးသားျဖစ္လိမ့္မယ္လိုု႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ကဖိန္းဓာတ္ဟာ ခႏၶာကိုုယ္ထဲမွာ ရွိေနသေရြ႕ သင့္ရဲ႕ အိပ္စက္ျခင္းကိုု အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သတိမျပဳမိတဲ့ အခ်က္က ကဖိန္းဓာတ္က ခႏၶာကိုုယ္ထဲမွာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ရွိေနႏိုုင္သလဲဆိုုတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကဖိန္းက စားသံုုးၿပီးၿပီးခ်င္း ၁၀ မိနစ္အတြင္း ခႏၶာကိုုယ္ထဲမွာ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ၂ နာရီကေန ၃ နာရီအတြင္းအထိ အာနိသင္ရွိေနႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသြးေၾကာထဲမွာေတာ့ ကဖိန္းရဲ႕ သက္တမ္းဟာေနာက္ထပ္ ၆ နာရီနဲ႔ အထက္ ထပ္မံၾကာျမင့္သြားႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ညေန ၄ နာရီမွာ ေကာ္ဖီေသာက္ထားၿပီး ည ၁၁ မွာ သင္မ်က္စိေၾကာင္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကဖိန္းရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈက ယာယီသာျဖစ္တယ္ဆိုုေပမဲ့ ခႏၶာကိုုယ္က ဘယ္လိုုပံုုမွန္ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးကိုုမဆိုု ေျပာင္းလဲလက္ခံဖိုု႔ အသင့္အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။ညေနပိုုင္းေတြမွာ စားေသာက္ျဖစ္တဲ့ ေကာ္ဖီ ဒါမွမဟုုတ္ ကဖိန္းပါတဲ့ အစားအေသာက္ အေဖ်ာ္ယမကာေတြေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ ညအိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္ ၄ရက္ ဒါမွမဟုုတ္ ၅ ရက္ေလာက္ဆက္တိုုက္ ေနာက္က်သြားတာက ေနာက္ပိုုင္း ညဘက္ေတြ ေစာေစာအိပ္မေပ်ာ္ႏိုုင္ေတာ့ျခင္း ျပႆနာၾကီးရဲ႕ အစျဖစ္သြားႏိုုင္ပါတယ္။

Ref; Natural Remedies for Insomnia to Help You Achieve Quality Sleep