ေဘာ္ဒီေလးလန္းဖို႔ ကလိုက္စို႔ (၂)

Photo - LMN
Model - Zarni Oo
Venue - Wah Wah Thinn
Fitness Centre
    
    People ဇန္န၀ါရီလထုတ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ေအ႐ိုးဗစ္ကကြက္ေလးေတြကို ဆက္လက္တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။  အေၾကာေလွ်ာ့ေလ့က်င့္ခန္းနဲ႔  ကကြက္(၃)မ်ဳိးကို စတင္ေဖာ္ျပၿပီးတဲ့ေနာက္ ေနာက္ထပ္ ကကြက္(၆)ကြက္ကို ယခုစာမ်က္ႏွာ
မ်ားေပၚမွာ ဆက္လက္ေလ့လာ ႐ႈစားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအ႐ိုးဗစ္ ကကြက္မ်ား

၄)
ခါးအနည္းငယ္လိမ္ရပ္ၿပီး ဒူးေကြးပါ။
    ခါးကိုဆန္႔က်င္ဘက္သို႔လွည့္ၿပီး လက္ေျမႇာက္လိုက္ပါ။
    ၁၀ ႀကိမ္ကစားေပးပါ။
    ထိေရာက္မႈ - ခါး၊ လက္ေမာင္း

၅)
    ညာဒူးေကြးၿပီး ဘယ္လက္ဆန္႔ကာ ခါးေထာက္ရပ္ပါ။
    ညာေျခကို ေနာက္သို႔ဆန္႔ထုတ္လိုက္ၿပီး ဘယ္လက္ေကြးကာ ညာလက္ဆန္႔ထုတ္ပါ။
    ၁၀ ႀကိမ္ကစားၿပီး ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္း ၁၀ ႀကိမ္။
    ထိေရာက္မႈ - ဗိုက္၊ ေပါင္၊ လက္ေမာင္း

၆)
    ညာေျခေဘးဆန္႔ ဘယ္လက္ပင့္ေျမႇာက္တင္ၿပီး ညာဒူးေကြးပင့္တင္ကာ ညာလက္ဆန္႔ထုတ္ပါ။
    ၁၀ ႀကိမ္ကစားၿပီး ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္း ၁၀ ႀကိမ္။
    ထိေရာက္မႈ - ခါး၊ဗိုက္၊ ေပါင္၊ လက္ေမာင္း

၇)
    ဘယ္ဒူးအနည္းငယ္ေကြးကာ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေဘးသို႔ဆန္႔တန္းထားၿပီး ခါးကိုဘယ္ညာလိမ္ကာ အထိုင္အထ ကစားပါ။
    အထိုင္အထတစ္စံုျပည့္မွ တစ္ႀကိမ္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ၁၀ ႀကိမ္ကစားပါ။
    ထိေရာက္မႈ - ခါး


၈)
    ဘယ္ဒူးေကြး ဘယ္လက္ဆန္႔ထားရာမွ ခါးလွည့္ၿပီး ညာဒူးေကြး ညာလက္ဆန္႔ကစားပါ။
    ၁၀ ႀကိမ္ကစားေပးပါ။
    ထိေရာက္မႈ - လက္ေမာင္း၊ ခါး

၉)
    ဘယ္ေျခနဲ႔ ဘယ္လက္ကို ေဘးသို႔ဆန္႔ထုတ္ကာ ခါးေထာက္ရပ္ၿပီး ဘယ္ဒူးေကြးတင္ ေျခဖ်ားထိ ကစားေပးပါ။
    ၁၀ ႀကိမ္ကစားၿပီး ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္း ၁၀ ႀကိမ္။
    ထိေရာက္မႈ - ဗိုက္၊ ေပါင္

 

အေၾကာေလွ်ာ့ေလ့က်င့္ခန္း
    ကကြက္မ်ားအားလံုး မစတင္မီနဲ႔ အားလံုးကစားၿပီးခ်ိန္မွာ အေၾကာေလွ်ာ့ေလ့က်င့္ခန္းကို မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၁)
    ေျခခြဲ၊ လက္ယွက္ၿပီးရပ္ပါ။
    လက္ေဘးဆန္႔    ဒူးေကြး    လက္ေရွ႕ျပန္ဆန္႔ၿပီး    လက္ျပန္ယွက္ပါ။


၂)
    ေျခဖေနာင့္ႏွစ္ခုကို ေထာင့္မွန္ပံုရပ္ၿပီးရင္ ေရွ႕လက္ယွက္ထားပါ။
    ေရွ႕သို႔ ေကြးႏိုင္သမွ် ေကြးခ်ပါ။( စိတ္ထဲမွာ ၁ မွ ၁၀ ထိေရတြက္ၿပီး ဖိခ်ပါ)
    ျပန္မတ္ပါ။
    ေရွ႕ဒူးေကြးလက္တင္ အေနအထားသို႔ေျပာင္းပါ။
    လက္ႏွစ္ဖက္ကို ပံုပါအတိုင္း ဘယ္၊ညာ လႊဲေပးပါ။(ဘယ္+ညာ ၁ ႀကိမ္သတ္မွတ္ၿပီး ၅ ႀကိမ္ ကစားပါ)

၃)
    လက္ေနာက္ပစ္ေထာက္ထိုင္ၿပီး ေျခေထာက္အနည္းငယ္ ေျမႇာက္ထားပါ။
    ခါးကို ဘယ္၊ ညာ ၁ ႀကိမ္စီေစာင္းခ်ေပးပါ။ (၁၀ ႀကိမ္ကစားပါ)

၄)
    ၾကမ္းျပင္ေပၚ ေပါင္ကားထိုင္ၿပီး လက္ကိုဒူးေပၚအသာတင္ထားပါ။
    နဖူးနဲ႔ၾကမ္းျပင္ ထိႏိုင္သမွ် ထိပါေစ။ ( စိတ္ထဲမွာ ၁ မွ ၁၀ ထိေရတြက္ၿပီး ေနပါ)

    ယခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ကကြက္ေလးေတြဟာ ေအ႐ိုးဗစ္ကကြက္မ်ားစြာထဲက လွပတဲ့ကကြက္တခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သ႐ုပ္ျပေပးတာကေတာ့ ၀ါ၀ါသင္း Fitness Centre မွ နည္းျပဆရာမ မဇာနည္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက႑
ေလး႐ိုက္ကူးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကူညီေပးတဲ့ ဆရာမေဒၚ၀ါ၀ါသင္းကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။
    ပ်ိဳေမတို႔အားလံုး လွပတဲ့ကကြက္ေလးေတြ ကို ေလ့က်င့္ၿပီး အလန္းစားေဘာ္ဒီေလး ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။