Primary tabs

ဧၿပီလအတြက္ ကံဇာတာ

ဧၿပီလအတြင္း ေန႔အလုိက္ ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
ဆရာစံ-ဇာဏီဘုိ


တနဂၤေႏြေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဧၿပီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
စုတ္ႀကီး လာဘ္ႀကီးဝင္မည္။ (ဆန္၊ ဆီ၊ ေဆး၊ စက္၊ စိန္...) အစရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းရရွိမည္။
ဧၿပီ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ျပည္ပခရီးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲ အက်ဳိးေပးမည္။
ဧၿပီ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ထီး၊ ဖိနပ္၊ အထည္ အစရွိသည့္ စေနနံပစၥည္းမ်ား လက္ေဆာင္ရေသာ္ လက္မခံရ။ အပူေသာကေရာက္တတ္သည္။
ဧၿပီ ၄၊ ၁၁၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပျခင္း တိုးတက္ျခင္းရွိမည္။
ယၾတာ - အေနာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီးတစ္လံုးစား၍ လုိရာဆႏၵျပဳပါ။

ဧၿပီ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးတြင္ အညံ့မ်ားၾကံဳတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားအဖုိ႔ အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚ ေမတၱာေလ်ာ့ပါးမည္။ ရန္ခိုက္ေဒါသျဖစ္တတ္သည္။
ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ အတတ္ပညာမ်ား ေလ့လာေအာင္ျမင္မည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ ေဝးကြာသူမ်ားပင္လွ်င္ တစ္စံုတစ္ရာပညာရမည္။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၇၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အေနာက္ဘက္သုိ႔ ညအခ်ိန္မေတာ္သြားလာျခင္း မျပဳရ။ လူမွား၍ တုတ္၊ ဓါး၊ လက္နက္ျဖင့္ အႏၲရာယ္ျပဳခံရတတ္သည္။
ဧၿပီ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ေရာင္းမွား၊ ဝယ္မွားျဖစ္ေသာ ျပႆနာအား ျပန္လည္ေျဖရွင္း အဆင္ေျပမည္။
ယၾတာ - သံုးစြဲေနေသာ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါကို အသစ္အစားထိုး၍ သံုးစြဲပါ။

တနလၤာေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဧၿပီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အခက္အခဲႏွင့္ ၾကံဳၿပီးမွ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ ေသာၾကာေန႔ေမြးေသာသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္း၍ အလုပ္အၾကံအစည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ။
ဧၿပီ ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၇၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ လုပ္ေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပ မည္။ ေျမာက္အရပ္သို႔ ခရီးသြားရန္ၾကံဳမည္။
ဧၿပီ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အေနာက္အရပ္သို႔ အေပ်ာ္ခရီးမသြားရ။ အႏၲရာယ္ၾကံဳမည္။ ၾကာသပေတးနံ အေပ်ာ္အပါး (ဖဲ၊ မိန္းမ) အစရွိသည္တို႔ ျပႆနာရွိမည္။
ဧၿပီ ၃၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္အၾကံအစည္ အေျပာင္းအလဲကိစၥအတြက္ စီစဥ္ေအာင္ျမင္ ႏိုင္မည္။ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ေရွာက္သီးတစ္လံုးကို ေရႊခ်၍ ေရႊထီးစိုက္ကာ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ဧၿပီ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
လုပ္ငန္းေဟာင္းရပ္တန္႔၍ လုပ္ငန္းသစ္စတင္ႏိုင္သည္။ အိုးအိမ္ျပင္ဆင္ျခင္း အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား မျပဳရ။
ဧၿပီ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေသာၾကာေန႔ေမြးသူႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ျခင္းမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ အမည္အတြင္း၊ (အ၊ ဥ၊ တ၊ ထ၊ န) ပါသူမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအေပးအယူဂ႐ုစိုက္ပါ။
ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား အလွဴအတန္းသြားစဥ္ စန္းပြင့္ျခင္းမ်ား ၾကံဳမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားစြာ အက်ဳိးရရွိမည္။
ယၾတာ - ေရွာက္သီးသုပ္စားပါ။ သူတစ္ပါးကိုလည္း ေကၽြးေမြးပါ။


အဂၤါေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဧၿပီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အဆိုးအညံ့မွန္သမွ် တစစေလ်ာ့နည္းကင္းစင္သြားမည္။ အနီးအပါး၌ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား ေပ်ာ္ပြဲ၊ ရႊင္ပြဲမ်ားရွိက ေကာင္းေသာနိမိတ္ျဖစ္သည္။
ဧၿပီ ၁၊ ၃၊ ၇၊ ၁၀။ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ရပ္တန္႔ထားေသာ အလုပ္တစ္ခုအား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရန္ အေျခအေနေကာင္းၾကံဳမည္။
ဧၿပီ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေရတြင္း၊ ေရကန္ နံေဘးေခ်ာ္လဲ၍ ေျခလက္တို႔တြင္ ထိခိုက္တတ္သည္။ ေရႏွင့္နီးေသာ ေနရာသို႔သြားလာျခင္း မျပဳရ။
ဧၿပီ ၂၊ ၄၊ ၉၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္ အစရွိသည့္ ယာဥ္အေဟာင္းတို႔ကိုေရာင္း၍ အသစ္အစားထိုး ဝယ္ယူႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ၾကာဇံခ်က္ကို ေႂကြပန္းကန္တြင္ထည့္၍ ေႂကြဇြန္းႏွင့္ ေသာက္ပါ။

ဧၿပီ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
မတည့္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားေသာက္မိတတ္သည္။ သံုးစြဲျခင္းငွာ မသင့္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားသံုးမိတတ္သည္။
ဧၿပီ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနေသာ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုမည္။ အေနာက္ေတာင္အရပ္သို႔ ခရီးသြား၍ေကာင္းသည္။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အဂၤါနံလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဗုဒၶဟူးနံလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳရ။
ဧၿပီ ၂၆၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေခြးေလေခြလြင့္မ်ား အိမ္သုိ႔ေရာက္လာတတ္သည္။ အလြန္ေကာင္းေသာ နိမိတ္ျဖစ္သည္။ စားႂကြင္း၊ စားက်န္တို႔အား ေကၽြးေမြးျခင္းျပဳပါ။
ယၾတာ - ၾကာပန္းတစ္ပြင့္ကို ေရေလာင္း၍ ေမြးနံေထာင့္တြင္ ကပ္လွဴပါ။


ဗုဒၶဟူးေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဧၿပီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အဂၤါနံ (ဆန္၊ ဆီ၊ ေဆး... )လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္မသင့္။ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာတတ္သည္။ ဆံုး႐ႈံးထားေသာ ေရႊ၊ ယာဥ္ အစရွိေသာ ဗုဒၶဟူးနံပစၥည္းမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည္။
ဧၿပီ ၂၊ ၇၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေရႊ၊ ယာဥ္အစရွိသည့္ ဗုဒၶဟူးနံပစၥည္းမ်ား ဝင္ကိန္းရွိသည္။ ေတာင္အရပ္မွသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းတို႔ အက်ဳိးေပးမည္။
ဧၿပီ ၁၊ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ တနဂၤေႏြေန႔၊ အဂၤါေန႔ေမြးေသာသူမ်ား၏ အနီးကပ္ဒုကၡေပးမႈေၾကာင့္ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။
ဧၿပီ ၃၊ ၄၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ကာလအတန္ၾကာ ခက္ခဲေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ႀကိဳတင္စီမံျခင္းမရွိဘဲ အလွဴအတန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ၾကံဳမည္။
ယၾတာ - နဂါး႐ံုဘုရားတြင္ ပိေတာက္ ၁၂ ညြန္႔ လွဴပါ။

ဧၿပီ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
ဆံုး႐ႈံးထားေသာ ေရႊ၊ ယာဥ္ အစရွိေသာ ဗုဒၶဟူးနံပစၥည္းမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည္။ ေနအိမ္မွ ထြက္ခြာသြားေသာသူမ်ား ေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၃၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ေျမကိစၥစကားေျပာဆိုရမည္။ စကားေအာင္မည္။ မိတ္ေဆြ သစ္တိုးပြားမည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းကိစၥမ်ား ေအာင္ရြက္ရမည္။
ဧၿပီ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ မိမိစီးနင္းေသာ ကားရပ္ထားစဥ္ အျခားေသာကား မွ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံရမည္။
ဧၿပီ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ခိုးဝွက္ခံရသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအတန္ၾကာေပ်ာက္ရွေနေသာ ပစၥည္းကို မရွာေဖြဘဲႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိမည္။
ယၾတာ - ထိုးမုန္႔လွဴဒါန္းပါ။ ကိုယ္တုိင္လည္း စားသံုးပါ။


ဗုဒၶဟူးမြန္းလဲ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဧၿပီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ အလုပ္တိုးတက္မည္။ အေရွ႕ေတာင္အရပ္သို႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ခရီးသြားရမည္။ ထူးျခားေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္မည္။
ဧၿပီ ၂၊ ၇၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ အတိုက္အခံအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။
ဧၿပီ ၁၊ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အညံ့အဆိုးမ်ားရွိမည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိမည္။ ရန္မ်ားမည္။ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။
ဧၿပီ ၃၊ ၄၊ ၉၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ေပၚမည္။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခ အေနသစ္မ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး ဘဝတစ္ခုလံုး ေျပာင္းလဲေစမည္။
ယၾတာ - ေကာ္ဖီခြက္ကိုင္းက်ဳိး ႏႈတ္ခမ္းပဲ့မ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

ဧၿပီ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈတြင္ ေငြေၾကးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္မ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိမည္။ စေနနံတြင္းထြက္၊ ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည္။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ စီးပြားကံတက္မည္။ လူယံုမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းၿပီး အဆင္ေျပမည္။ ဘဝတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။
ဧၿပီ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး အညံ့ၾကံဳက မေပါ့ရ။ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းကုသပါ။
ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အတတ္ပညာကို အေျခတည္၍ ျမင့္မားေသာတက္လမ္းမ်ား ရရွိမည္။ ထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈမ်ားရမည္။
ယၾတာ - မုန္႔ဟင္ခါးႏွင့္ ဘူးသီးေၾကာ္ တြဲဖက္၍ စားသံုးပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဧၿပီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အရာရာသတိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေျခလွမ္းမွား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားတတ္သည္။ အခြင့္ေကာင္းမ်ား လက္တစ္လံုးျခား ဆံုး႐ႈံးမည္။
ဧၿပီ ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ကိုယ္တုိင္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္လည္းေကာင္း၊ အရပ္ေဝး၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံ၍ ေကာင္းေသာအက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။
ဧၿပီ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ လိမ္ညာခံရတတ္သည္။ အမႈျပႆနာမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ႐ံုးေရာက္၊ ဂါတ္ေရာက္ျဖစ္ျခင္း ၾကံဳမည္။
ဧၿပီ ၂၊ ၉၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ ဘာသာေရးကိစၥႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ယၾတာ - အုန္းပင္ေအာက္တြင္ ေျမာက္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ပဲေပါင္မုန္႔စားပါ။

ဧၿပီ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
သူတစ္ပါးအား ယံုၾကည္အားထားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အဆင္ေျပျခင္းမရွိ။ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးမ်ားကို ဦးစားေပးပါ။
ဧၿပီ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ေသာ ေနရာတို႔တြင္ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားမည္။ မိမိေနထိုင္ေနေသာေနရာ အနီးအပါးတြင္ ပြဲမ်ားရွိက အလုပ္အၾကံေအာင္ျမင္မည္။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ တနလၤာေန႔ေမြးသူအား ကူညီမိရာမွ မိမိအတြက္ အမႈေပၚတတ္သည္။
ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၆၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ တစ္ပါးသူျဖစ္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို ကုိယ့္ျပႆနာအလား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးရမည္။
ယၾတာ - အုန္းႏို႔ႏွင့္ ခ်က္လုပ္ထားေသာ အာဟာရတို႔ကို လွဴဒါန္းပါ။

ေသာၾကာေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဧၿပီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ အခါေကာင္းက်ေရာက္သည္။ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္၍ အလုိရွိရာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
ဧၿပီ ၃၊ ၄၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္အၾကံအစည္သစ္မ်ား စတင္ႏိုင္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္း၍ အဆင္ေျပမည္။
ဧၿပီ ၁၊ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ပစၥည္းမ်ား အပ်က္အယြင္းမ်ားမည္။ ဆီး၊ မ်က္စိႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝဒနာမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
ဧၿပီ ၂၊ ၉၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ေရႊဝင္မည္။ အဖိုးထုိက္တန္ေသာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား ရရွိမည္။
ယၾတာ - ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ဇီးယိုစားကာ လုိရာဆုေတာင္းပါ။

ဧၿပီ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္း အကူအညီရမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ပိတ္ေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပြင့္မည္။
ဧၿပီ ၁၇၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ တနလၤာနံ ျခံ၊ ကား၊ အခန္းေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္၍ အဆင္ေျပမည္။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အေပ်ာ္အပါးလုိက္စားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမိ၍ နာမည္ဂုဏ္သတင္း က်ဆင္းမည္။
ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ လူဝင္ကိန္းရွိသည္။ မဂၤလာကိစၥမ်ားရွိမည္။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ျမင့္ျမတ္ေသာ စာအုပ္၊ စာေပတို႔ လက္ခံရရွိမည္။
ယၾတာ - ဆြမ္းအလွဴဒါနျပဳပါ။

စေနေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဧၿပီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
မူလဦးတည္ရည္ရြယ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းကိုေျပာင္းလဲ၍ အၾကံသစ္၊ ပံုစံသစ္ႏွင့္ အလုပ္ကိစၥ မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ဧၿပီ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဟူးနံ (ေရႊ၊ ေလွ၊ ယာဥ္၊ ဥယ်ာဥ္၊ လယ္ယာျခံေျမ) စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းစြာ ရရွိမည္။
ဧၿပီ ၈၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္အသစ္ေဆာက္ျခင္း၊ အိမ္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္က အကုန္အက်မ်ားမည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္။
ဧၿပီ ၁၊ ၅၊ ၇၊ ၉ ရက္မ်ားတြင္ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ စေနေန႔ေမြးေသာ သူ၏ အၾကံဥာဏ္ကို ရယူျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမည္။
ယၾတာ - ေရွာက္သီးသုပ္ ဒါနျပဳပါ။

ဧၿပီ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
ဖ႐ိုဖရဲ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနေသာ ကိစၥမ်ားကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ ထိန္းကြပ္ရမည္။ အနီးကပ္လူယံုဒုကၡေပးတတ္သည္။
ဧၿပီ ၂၃၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးဝင္ျခင္းေကာင္းမည္။ လာဘ္လာဘ တိုးပြား၊ တိုးတက္ျခင္း ရွိမည္။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း ဆိုးက်ဳိးၾကံဳျခင္းမ်ားရွိမည္။ အေရွ႕ေတာင္အရပ္သို႔သြားစဥ္ မေတာ္တဆထိခိုက္တတ္သည္။
ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ အေျပာင္းအလဲကိစၥ၊ ေနရာအေျပာင္း အလဲကိစၥမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္း ရရွိမည္။
ယၾတာ - ထီးေဆာင္း၍ အေနာက္ေနဝင္ရာအရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကာ ေရွာက္ယိုစားသံုးၿပီး လုိရာဆႏၵျပဳပါ။