ဘယ္လိုအမ်ိဳးသားက ဘယ္လိုအတြင္းခံ ဝတ္သင့္တာလဲ

ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဴးအစားေျပျပစ္ေစဖို႔ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစဖို႔ လိုအပ္တဲ႔အျပင္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတာမို႔ အတြင္းခံကမရွိမျဖစ္လိုတာပါ။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ၀တ္ဖို႔သင့္ေတာ္တဲ့ အတြင္းခံကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ေန႔တာလံုးသက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစဖို႔က အေရးအႀကီးဆံုးပါ။
 

Boxers-briefs

Men Underweaer - Giordano
    Βoxers-briefs ကေတာ့ အမ်ိဴးသားအားလံုး ႀကိဳက္နွစ္သက္တဲ့ အမ်ိဳးစားပါ အတြင္းခံေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္တယ္ဆိုတာ ၿပီးၿပီးေရာေရြးခ်ယ္မႈထက္ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ျခင္းက က်န္းမာေရးအတြက္ပါ အေထာက္ကူျပဳေစပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ ႕ဘယ္လိုဖြဲ ့စည္းပံုမ်ိဳးနွင့္မဆို အလိုက္ဖက္ဆံုးကေတာ့ Βοxers-briefs ပါပဲ။

Boxers

Men Underweaer - Giordano
    အရပ္မနိမ္႔မျမင့္အမ်ဳိးသားမ်ား ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္သင့္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ခႏၶာကိုယ္ Silm ျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားတို႔အတြက္အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္။ ခ်ည္ထည္ Βοxer ေတြကို ပိုျပီးေရြးခ်ယ္ ၀တ္ဆင္ပါ။ Βοxers ကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ခံစားမႈကိုေပးစြမ္းတာေၾကာင့္ညအိပ္တဲ့အခါ အတြင္းခံမခြ်တ္ခ်င္တဲ့သူေတြ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။
မိမိနဲ႔အဆင္အေျပဆုံး အရြယ္အစားကိုလည္းေသခ်ာေရြးခ်ယ္ပါ။ အမ်ဳိးအစားအမ်ားႀကီး ရွိတဲ့အထဲကမွ ဘယ္အရာက မိမိနဲ႔သင့္ေတာ္ျပီး ဘယ္အရာကေတာ့ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္သင့္လည္းဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ၾကရေအာင္။

Briefs

Men Underweaer - Giordano
    အရပ္ရွည္တဲ့ ေယာက္်ားေလးအမ်ားစုကေတာ့ Briefs ကိုေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္ၾကပါတယ္။ Βriefs ကေတာ့ အမ်ိဴးသားအမ်ားစုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီးဝတ္ဆင္ရလြယ္ကူသလိုေရြးခ်ယ္ရလည္းအဆင္ေျပေစတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔လံုး၀တ္ဆင္တယ္။ ေခြ်းထြက္တဲ့အခါ ပိတ္ေလွာင္မႈကိုတားစီးနိုင္ေစဖို႔အတြက္ ခ်ည္ထည္ပါဝင္မႈမ်ားတာမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ပါ။