ဖက္ရွင္ Challenge

    တစ္ေန႔တစ္မ်ုဳိး မ႐ိုးႏိုင္တဲ့ ဖက္ရွင္ကမၻာထဲက အသစ္အသစ္ေသာ ဖက္ရွင္ေတြနဲ႔အတူ လက္ကိုင္အိတ္ဒီဇိုင္းဆန္းမ်ားက သင့္ရဲ႕ဖက္ရွင္ဒီဂရီအျမင့္ဆံုးကို ေရာက္ရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။ ခပ္ရဲရဲသာ စိန္ေခၚၾကည့္လိုက္ပါ။

                                     

Photo- LMN
Model- San Thit La
Bags- River slim, Stingray slim, Snake leather slim,  Crocodile Slim

Available at : Sein Gay Har (Pyay Raoad ၊ Hledan ၊ Parami)